Drifta i Skjåk Vasskraft AS omfattar kraftforvaltning og deleigde kraftstasjonar. Skjåk Vasskraft AS mottek årleg sju prosent av produksjonen i kraftverka Øyberget og Framruste og gjennom Skjåk kommune ein rett på årleg uttak på 16,5 % av produksjonen i kraftverket Skjåk 1.


På slutten av 2021 vart Måråe Kraftverk AS stifta med ein aksjekapital på 5 MNOK der Skjåk Vasskraft
AS og Skjåk Almenning kvar har 50 % av aksjane. Måråe Kraftverk AS skal investere i ny kraftstasjon i
Måråe der Grotli tidlegare hadde eit eldre kraftverk. Planen er at kraftverket, med ein forventa årsproduksjon på 2 GWh, skal setjast i prøvedrift hausten 2023 og ordinær drift frå våren 2024.
Epost: firmapost@sken.no


Organisasjonsnummer: 825 700 382